Referencie

Poľnohospodári, lesníci a spracovatelia

Agro Čergov, s.r.o.

AGROOSIVO - ÚSVIT, s.r.o.

AGRO - Torysa, s.r.o.

AGRO PLUS spol. s r. o.

AGRO s.r.o. Vyšný Hrušov

AGRO Š.H.N., s.r.o.

AGRO-Da-Ba, s.r.o.

Agrodružstvo Medzianky

Agrodružstvo v Soli

AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.

AGROKOMBINÁT, a.s.

AGROKONDOR, s.r.o.

AGRO-LENT s.r.o.

AGROS-Červenica, s.r.o.

AGROREÁL, a.s.

AGROSPOL Honce, spol. s r.o.

Agroteam poľnohospodárske družstvo Bežovce

Agrourbár spol. s r.o.

A.O. TRADE s.r.o.

ARIAN TRADE, s.r.o.

ASPO Z&M s.r.o.

Benjamín Šímko - AGROBEN

Brova, spol. s r.o.

BULLY, spol. s r.o.

Bývalý urbariát, Pozemkové spoločenstvo vo Veľkom Folkmári

COLONUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Svidník

DUNAJEC s.r.o.

Dušan Reľovský

EKO - BIO s.r.o.

František Szaxon

Imrich Kaduk

Ing. Ján Kaduk

Ing. Stanislav Marcinek

Jozef Knežo

Jozef Tomáš

Kentošová Helena

LESPRO, s.r.o.

Mária Regecová

Michal Kaňuk

Milan Ruščák

Milan Tomašura

Milan Veliký

Miroslav Lazorík

Miroslav Németh

NOFA - Ing. Norbert Fassinger

Ó-Bodrog pozemkové spoločenstvo Zemplín

Pavel Urban

PD - Habura, a.s.

PD Dobrá Niva, a.s.

Peter Jendrášek

Peter Oravec

Poľnohospodárske družstvo "GORAL" Veľká Franková

Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov

Poľnohospodárske družstvo Drienovec

Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov

Poľnohospodárske družstvo Paňovce

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Períne

Poľnohospodárske družstvo Strážne

Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce

Poľnohospodárske družstvo Vranov – Hencovská

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok

Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance

POĽNOTREND Trebišov, a. s.

Pozemkové spoločenstvo lesov, pasienkov a poľnohospodárskej pôdy obce Torysa

Pozemkové spoločenstvo Telgárt

Pozemkové urbárske spoločenstvo LENDAK

RAPIF, s.r.o.

Roľnícke družstvo v Plavnici

Roľnícke družstvo Veľké Kapušany

Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka

Rudolf Pöhm, Pöhm & Göbl

SAXAGRO, s.r.o.

Sejlan, s.r.o.

Spoločnosť urbaristov a pasienkárov, Pozemkové spoločenstvo v Markuške

Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár

Štefan Béreš a spol.

TATRA-AGROLEV, s.r.o.

TERRAMARK s.r.o.

TOKAJ & CO, s.r.o.

TOMAK, s.r.o.

Tomáš Ponik

UNIMEX, spol. s r.o., Bežovce

Valerián Mihňák

Vikartovská agrárna spoločnosť, a. s.

Richard Wenzel

Mestá a obce

Mesto Kežmarok

Mesto Košice

Mesto Lipany

Mesto Moldava nad Bodvou

Mesto Prešov

Mesto Sabinov

Mesto Stará Ľubovňa

Mesto Vysoké Tatry

Obec Boľ

Obec Brezovica

Obec Brezovička

Obec Bystré

Obec Čabalovce

Obec Červená Voda

Obec Červenica

Obec Čičava

Obec Čirč

Obec Drienov

Obec Drienovská Nová Ves

Obec Dubová

Obec Dúbravka

Obec Ďurková

Obec Egreš

Obec Fintice

Obec Fričovce

Obec Haligovce

Obec Hermanovce nad Topľou

Obec Hnilčík

Obec Horňa

Obec Horovce

Obec Hrišovce

Obec Hubošovce

Obec Iňačovce

Obec Jakubany

Obec Jezersko

Obec Kechnec

Obec Kendice

Obec Kojšov

Obec Kolačkov

Obec Komárany

Obec Košické Oľšany

Obec Krivany

Obec Krížová Ves

Obec Krížovany

Obec Lascov

Obec Lendak

Obec Lesné

Obec Lesnica

Obec Lučivná

Obec Lúčka

Obec Malá Franková

Obec Malý Lipník

Obec Malý Slivník

Obec Mengusovce

Obec Merník

Obec Mestisko

Obec Miklušovce

Obec Nemcovce

Obec Nižný Kručov

Obec Okružná

Obec Pavlovce nad Uhom

Obec Petrovany

Obec Poloma

Obec Pribeník

Obec Radatice

Obec Radoma

Obec Ratvaj

Obec Reľov

Obec Richnava

Obec Rudlov

Obec Sedlice

Obec Stakčínska Roztoka

Obec Stročín

Obec Sulín

Obec Šarišské Bohdanovce

Obec Šarišské Dravce

Obec Šarišské Sokolovce

Obec Šindliar

Obec Švedlár

Obec Terňa

Obec Torysa

Obec Trnkov

Obec Veľká Lesná

Obec Veľký Horeš

Obec Vinné

Obec Vrbov

Obec Vyšná Šebastová

Obec Záhradné

Obec Zatín

Obec Zbudské Dlhé

Ostatní

Agentúra regionálneho rozvoja PSK

akad. mal. Slavomír Brezina

ANATARES EUROTRADE, spol. s r.o.

Carpe diem, s.r.o.

Centrum prvého kontaktu Levoča

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

ISPO, spol. s r.o., inžinierske stavby

JAVORINA, výrobné družstvo

Jozef Čorba – drevovýroba

Jozef Kandráč

Klára Szakallová

KÚPELE ŠTÓS, a.s.

LABAŠ, s.r.o.

LKT s.r.o.

MARKOB, spol. s r.o. Prešov

MART-SK, s.r.o.

Mestské kultúrne stredisko

Mikuláš Bánó

Milan Bosák B+B

Milan Štupák

MOSUPO J&M spol. s r.o.

MS systém, s.r.o. Košice

Nádej, n.o.

Pivovar Šariš, akciová spoločnosť

Poliklinika Sabinov, n.o.

Pravoslavná cirkevná obec, farnosť Varadka

Prešovská univerzita v Prešove

QALT, s.r.o.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hubošovce, filiálka Uzovce

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lesnica

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Torysa

TATRAVIA - regionálna rozvojová agentúra

VSK MINERAL s.r.o

WIZARD, s.r.o.

Kontaktné
informácie

Project Consult, spol. s r. o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov

Tel./Fax: +421 51 772 10 18

E-mail: info@pcpresov.sk

Programovacie
obdobie 2014-2020

Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Integrovaný regionálny operačný program

 

OP Integrovaná infraštruktúra

 

Program rozvoja vidieka

 

OP Efektívna verejná správa

 

OP Výskum a inovácie

 

OP Ľudské zdroje

 

OP Technická pomoc