Kariéra

Spoločnosť Project Consult, spol. s r. o. víta záujem schopných ľudí s ekonomickým vzdelaním o prácu na príprave a riadení projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ak máte záujem o bližšie informácie, prípadne nám chcete ponúknuť Vaše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné

Kontaktné
informácie

Project Consult, spol. s r. o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov

Tel./Fax: +421 51 772 10 18

E-mail: info@pcpresov.sk

Programovacie
obdobie 2014-2020

Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Integrovaný regionálny operačný program

 

OP Integrovaná infraštruktúra

 

Program rozvoja vidieka

 

OP Efektívna verejná správa

 

OP Výskum a inovácie

 

OP Ľudské zdroje

 

OP Technická pomoc